Welkom bij de bestuurspagina van FESA.

Elk jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen om FESA naar een hoger niveau te brengen. Het bestuur bestaat uit vijf leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, bestuurlid externe betrekkingen en bestuurslid public relations.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen FESA. Verder zorgt het bestuur voor nieuwe activiteiten, partnerschappen, ledenwerving, de strategie en vele andere interessante facetten.

FESA Bestuur 2021/2022

Chantal van den Berg

Voorzitter

Eva Fieira

Secretaris
Bestuurslid Public Relations

Arian Etamadian

Penningmeester

William Folkers

Bestuurslid Externe Betrekkingen

We are here

Financial & Economic Study Association (FESA) - The Hague.
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN 's-Gravenhage
Strip: 2.65
Email: info@fesathehague.com