CDD Wat is dat?

Bij Customer Due Diligence (CDD) draait alles om het kennen van klanten. Je doet hierbij bijvoorbeeld onderzoek naar fraude, als een soort van financieel rechercheur. Het is in deze rollen belangrijk dat jij als financieel professional weet wat er bij jouw klant speelt. Alleen dan kun je goed inschatten of een klant risico’s met zich meebrengt voor de organisatie waarvoor je werkt. Heb je dit niet in beeld? Dan komt de integriteit van jouw organisatie in gevaar.


Know your customer


Customer Due Diligence staat ook wel bekend als Know Your Customer (KYC). Door CDD op de juiste manier toe te passen voorkomen financiële instellingen dat zij worden misbruikt voor verkeerde doeleinden, zoals fraude of witwassen. Door zoveel mogelijk onderzoek te doen naar de klant kan een financiële organisatie ervoor zorgen dat haar integriteit geen gevaar loopt. CDD omvat procedures, processen en maatregelen met betrekking tot:

  • de identificatie en verificatie van de identiteit van klanten;
  • de acceptatie en risicobeoordeling van klanten;
  • de monitoring van klanten, rekeningen en transacties.

Wwft


Iedere financiële instelling bepaalt zelf haar CDD-beleid, maar het beleid is altijd gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Normen rondom CDD zijn niet alleen relevant voor de integere bedrijfsvoering van de organisaties als geheel, maar ook voor het bestrijden van twee specifieke risico’s: witwassen en terrorismefinanciering. Het is op dit moment voor financiële instellingen nog steeds lastig om dit te bestrijden. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals het ontstaan van cryptovaluta (bijvoorbeeld bitcoins), is het voor banken lastig om te controleren welke transacties er met deze ‘geldsoort’ gedaan worden.

In de afgelopen vijf jaar deelde De Nederlandsche Bank bijna twintig straffen uit, omdat bepaalde zaken rondom CDD niet op orde waren. Banken kregen boetes opgelegd die opliepen in de miljoenen. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. Er was een tekort aan personeel dat controles uitvoerde op dit soort klanten.

Om deze reden is het voor financiële organisaties van groot belang om CDD goed te integreren in het bedrijf. Daardoor is er meer vraag ontstaan naar CDD specialisten en een goed opleidingsniveau van medewerkers.